xs
xsm
sm
md
lg

ชาววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตักบาตรอุทิศถวาย “สมเด็จย่า-ในหลวง ร.๙”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา” ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (21 ต.ค.) ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 

 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2443 พระองค์ทรงมีพระคุณนับเป็นอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นพระมารดาอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง 2 พระองค์ ทรงห่วงใยในความเจ็บป่วย และความทุกข์ยากของประชาชนเสมอมา มีความสนพระทัยในกิจการด้านพยาบาลตลอดมา
 
พระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และพระราชทานพระนามของพระองค์ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย ทรงห่วงใยสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในงานด้านสาธารณสุข และทันตสาธารณสุขตลอดมา ทรงมีความห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำตลอดพระชนมชีพ ที่ผ่านมา พระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้
 

 
สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ แพทย์ พยาบาลและนักเรียนพยาบาล นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป นอกจากนี้ ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...