xs
sm
md
lg

พสกนิกรชาวปัตตานีร่วมพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลองคับคั่ง

เผยแพร่:


 
ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความเป็นสิริมงคล สอดคล้องตามคำแนะนำของสำนักพระราชวัง ซึ่งขณะนี้การดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 85 ยังคงเหลือการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง มีความสวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งมีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...