xs
sm
md
lg

ม.อ.จัดโครงการลอกต้อกระจกฟรี ช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:

 
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชจารจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลอกต้อกระจก เพื่อพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เนื่องจากสถิติพบว่าประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบปัญหาสุขภาพจากโรคตา สาเหตุจากโรคต้อเนื้อ และต้อกระจกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้
 
กำลังโหลดความคิดเห็น...