xs
sm
md
lg

ศอ.บต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

เผยแพร่:

 
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวก แก่เยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมีนายอารี ดิเรกกิจ ผอ.สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต., นายสมมาตร ดาแหลหมัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการและประสานนโยบาย ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากร นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และสถานศึกษาปอเนาะ จำนวน 300 คน เข้าร่วมที่ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
 
กำลังโหลดความคิดเห็น...