xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ยะลา - สสจ.ยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2560 เน้นย้ำความพร้อมของร่างกายทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ และเดินทางกลับ

วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมแกรนพาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีความรู้ในการเตรียมตนเอง และการดูแลสุขภาพทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ และเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อน และการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้การประกอบกิจพิธีฮัจญ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์

อีกทั้ง แซะ (ผู้นำกลุ่มในการนำพาผู้ประกอบกิจการฮัจญ์) จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือฮุจยาชได้เช่นกัน ปี 2560 จังหวัดยะลา มีผู้ได้รับโควตาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1,038 คน การอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ก.ค.2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ก.ค.2560 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 390 คน
 

 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1,135 คน พบว่า มีภาวะสุขภาพปกติ จำนวน 863 คน (ร้อยละ 76.04) ต้องเฝ้าระวัง 235 คน (ร้อยละ 20.71) เสี่ยงสูง 37 คน (ร้อยละ 3.25) ไม่มีรายงานการเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น และแห้งมาก การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนปัจจัยสี่สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยได้ง่าย หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ดังนี้

1.การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น
2.การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ
3.อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์
ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว ได้มอบหมายให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละอำเภอดำเนินการแล้ว
 

 
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรไปตรวจกับแพทย์ประจำเพื่อตรวจ และแจ้งให้ทราบว่าต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขอยาที่ใช้อยู่ประจำติดตัวไปในปริมาณที่เพียงพอจนถึงวันเดินทางกลับ ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด ส่วนการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกัน และแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

นายมะ สาแม อิหม่ามประจำมัสยิดสะเตง ซึ่งเป็นแซะของบริษัท ฮิดายะห์ทัวร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสภาพความพร้อมของร่างกาย เช่น โรคประจำตัว โรคหัวใจ และโรคหืดหอบ อาการทางเดินหายใจ แต่ก็ได้รับความดูแลช่วยเหลือจาก อสม.ฮัจญ์ ที่ได้ให้ความรู้แก่แซะ เป็นการเบื้องต้น ที่จะแนะนำการเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพจิตใจ และร่างกาย ก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...