xs
xsm
sm
md
lg

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เปลี่ยนทัศนคติการรับน้อง “การต้อนรับผู้มาใหม่ มิใช่พิธีกรรมเอาคืน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยันยังคงหนุน นศ.จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมวาง 4 กรอบเข้ม ชี้สั่งงดรับน้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนว่าไม่ใช่พิธีกรรมการเอาคืนจากรุ่นสู่รุ่น แต่คือการต้อนรับผู้มาใหม่ตามประเพณีอันดีงามของไทย

วันนี้ (9 พ.ค.) ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงนโยบายในกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยังคงสนับสนุนให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพราะเป็นประเพณีที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แต่ต้องจัดภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การสั่งงดกิจกรรมรับน้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ตรงกันข้ามกลับยิ่งทำให้เด็กๆ ออกไปจัดกิจกรรมกันเองนอกสายตาผู้ใหญ่ การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดคือ การเปลี่ยนทัศนคติของเด็กให้เข้าใจเสียใหม่ว่า “การรับน้องใหม่ มิใช่พิธีกรรมการชดใช้หรือเอาคืนจากรุ่นสู่รุ่น” แต่คือการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ว่า “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” และต้องต้อนรับให้ดี ให้งดงาม ให้ประทับใจ ส่วนผู้มาใหม่เองก็อยากให้เจ้าของบ้าน หรือคนที่อยู่เดิมต้อนรับด้วยความรัก และไมตรีจิตเช่นเดียวกัน
 

 
“ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้วางกรอบการรับน้องเอาไว้ 4 กรอบด้วยกัน ได้แก่ 1.ต้องสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย ในฐานะคนอยู่ก่อนให้การต้อนรับผู้มาใหม่ด้วยน้ำใจไมตรี ด้วยธรรมเนียมอันงดงามของไทย 2.ต้องสะท้อนซึ่งความรักและเอื้ออาทรที่พี่พึงมีต่อน้อง 3.เคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะไม่ว่ารุ่นพี่ หรือรุ่นน้องต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้น กิจกรรมรับน้องที่จัดขึ้นต้องไม่กดขี่ข่มเหงความเป็นมนุษย์ ต้องปฏิบัติต่อกันเฉกเช่นมนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ที่มีใจสูงด้วยกัน และ 4.รุ่นพี่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่รุ่นน้อง ทั้งบุคลิกภาพ การวางตัว การแต่งกาย การเล่าเรียน คุณธรรมจริยธรรม” ผศ.ดร.ณรงค์ กล่าว

ผศ.ดร.ณรงค์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ในกรณีที่รุ่นน้องเห็นว่ากิจกรรมรับน้องที่รุ่นพี่จัดให้สวนทางต่อกรอบ 4 ประการข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ให้สิทธิรุ่นน้องอย่างเต็มที่ที่จะปฏิเสธการรับน้อง มหาวิทยาลัยฯ ต้องไม่สอนให้รุ่นน้องศิโรราบแก่รุ่นพี่โดยไม่มีเหตุผล ระบบอาวุโสมีได้แต่ต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ที่ซึ่งตาของมหาวิทยาลัยฯ มองไปไม่ถึง กระบวนการรับน้องทั้งหมดจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...