xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเตรียมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket 59 คาดมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต ร่วมกลุ่มจังหวัดอันดามัน จัดงานมหกรรม OTOP Phuket 59 รวมพลังเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน นำผลิต OTOP ของดีจากทั่วประเทศมาจำหน่ายกว่า 200 ราย ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2559 หวังเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก คาดมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่บริเวณลานคอนกรีตบริษัทอนุภาษและบุตร (ตลาดท้ายรถเก่า) ถนนหลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวรรณธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ ประธานเครือข่าย OTOP Phuket และนายสมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในฐานะผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันดามัน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม OTOP Phuket 59 รวมพลังเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณลานคอนกรีตบริษัทอนุภาษและบุตร (ตลาดท้ายรถเก่า) ถนนหลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงที่มาของการจัดงานมหกรรม OTOP Phuket 59 รวมพลังเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการกระต้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดภูเก็ต จึงได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในครั้งนี้ขึ้น

ขณะที่ นางวรรณธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน จัดแสดงผลงานนิทรรศการหมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามันของ 5 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ หมู่ที่ 2 บ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต และทั่วทุกจังหวัดของประเทศ จำนวนกว่า 200 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร 50 ราย ประเภทเครื่องดื่ม 40 ราย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 70 ราย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 50 ราย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 15 ราย รวมทั้งการจัดแสดง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดระยะเวลาจัดงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากการจัดงานไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...