xs
xsm
sm
md
lg

6 องค์กรอิสลามภาคใต้เรียกร้องทุกภาคส่วนยุติความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ยะลา - ผู้นำศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดใต้ รวม 6 องค์กร เรียกร้องทุกภาคส่วนยุติความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 พร้อมเชิญชวนพี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนากิจด้วยความศรัทธา

วันนี้ (30 พ.ค.) ที่อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นายอับดุลการีม นาคนาวา ประธานสภาอูลามาปัตตานี พร้อมด้วย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอิสมาแอล ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกาปัตตานี และชมรมมุสลิมภราดรภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมกิจกรรมรวมพลังสร้างสันติสุข เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งผู้นำศาสนาทั้ง 6 องค์กร จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เชิญชวนพี่น้องมุสลิม ปฏิบัติศาสนากิจด้วยความศรัทธา

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ ตนเองในนามผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาอูลามาอฺ สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดภาคใต้ มัรกัสนูรอัลอิสลาม และชมรมมุสลิมภราดรภาพ ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายร่วมตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศาสนากิจในเดือนอันสำคัญนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และร่วมกันรักษาคุณค่า และความบริสุทธิ์ของเดือนรอมฎอน ด้วยการปฏิบัติดังนี้ ให้ร่วมละหมาดฮายัตเพื่อขอพรจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้ประทานความสงบสุขปราศจากเหตุร้ายรุนแรง สามารถปฏิบัติภารกิจในเดือนสำคัญอย่างราบรื่น ในวันที่ 1 มิ.ย.2559 เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมพิธีกว่า 6,300 คน ประกอบด้วย สภาอุลามาปัตตานี 250 คน จังหวัดปัตตานี 1,700 คน จังหวัดยะลา 800 คน จังหวัดนราธิวาส 800 คน และ จังหวัดสงขลา 400 คน สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จชต. 1,200 คน สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลาม 900 คน มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี 250 คน โดยให้พร้อม ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เวลา 08.00 น. โดยแต่ละจังหวัดจะจัดยานพาหนะรับส่ง

นอกจากนั้น ยังร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธาตลอดเดือนรอมฎอน ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาด้วยการละหมาดในยามค่ำคืน อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ร่วมกันดูแลครอบครัว และบุคคลที่ตนรักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ร่วมกันลด ละ เลิก สิ่งเสพที่เป็นโทษ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ขอความร่วมมืองดเว้นการเปิดร้านจำหน่ายอาหารในเวลากลางวัน และไม่จำหน่ายประทัด หรือสิ่งที่เป็นอันตรายสร้างความเดือดร้อน และรบกวนผู้อื่น

“ร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน และคืนสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันสนับสนุนนโยบายแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี และการพูดคุยสันติสุขกับผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในเดือนอันเป็นมหามงคลนี้ ตนเอง พร้อมคณะขอวิงวอนความเมตตาจากอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข และดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ประกอบภารกิจการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ” ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าว
 
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...