xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.แจ้งวิทยาสงขลาจัดขบวนเดินธรรมยาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา จัดขบวนเดินธรรมยาตราสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2559 ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อชวนประชาชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

วันนี้ (19 พ.ค.) หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เริ่มจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เช่น โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดขบวนเดินธรรมยาตราสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี 2558 เพื่อเผยแผ่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวัน และเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก
 

 
โดยทางโรงเรียนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นหลัก และแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำชีวิตสู่ความดีงาม ความสุขสงบ และความมั่นคงทั้งกาย และใจ เขียนลงป้ายไวนิลร่วมในขบวนธรรมยาตรา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา

สำหรับขบวนเดินธรรมยาตราสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2559 มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จำนวนกว่า 1,000 คน แต่งชุดขาวเดินขบวนรณรงค์แห่ธรรมยาตรา 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนประสูติ (ความกตัญญู) ขบวนตรัสรู้ (อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) และขบวนปรินิพพาน (ความไม่ประมาท) แห่ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญ ร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วย
 


 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...