xs
xsm
sm
md
lg

พังงา เปิด “ตลาดวิถีชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง ระยะที่ 2”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พังงา - เปิดตลาดวิถีชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนสินค้าชุมชน

ที่บริเวณตลาดวังหม้อแกง อ.เมืองพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด “ตลาดวิถีชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง ระยะที่ 2 ร้านค้าประชารัฐ เพื่อประชาชนพังงา อันดามัน” ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 59 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าชุมชน หรือสินค้าโอทอป พ่อค้าแม่ขายอาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการตลาดวิถีชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน วังหม้อแกง จัดขึ้นเป็นระยะที่ 2 เพื่อสื่อสารถึงวิถีความเป็นอยู่พื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเพณี ของดีของเด่นอันเป็นอัตตลักษณ์ของชาวพังงา และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักทั้งในภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประชาชน เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน และยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเกษตร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่จะนำจังหวัดพังงา เป็น World Class Destination
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...