xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ปัตตานีร่วมปฏิบัติศาสนกิจสร้างขวัญกำลังใจพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมคณะร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันพระของพุทธศาสนิกชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน พร้อมพบปะประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด”

วันนี้ (15 ก.พ.) นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันพระของพุทธศาสนิกชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน โดยนำภัตตาหารพร้อมข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุ สามเณร และร่วมรับประทานอาหาร พบปะประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

โดยผู้ว่าฯ ปัตตานี ไปร่วมกิจกรรมที่วัดดอนกลาง ต.ดอน อ.ปะนาเระ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมะเดื่อทอง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักสงฆ์กะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่วัดศรีสุดาจันทร์ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ และนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ปลัด จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่วัดนิคมสถิต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสืบต่อไป
 

 
นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้กิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัดมีบ้างอย่างประปราย ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในวัด สำหรับปัตตานีมีวัดที่ได้ขึ้นทะเบียน และประกาศให้ตั้งวัดแล้ว จำนวน 84 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ แต่วัดจำนวนดังกล่าวที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และทุรกันดาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสะดวก

ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนใน จ.ปัตตานี ในทุกวันธรรมสวนะ สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี จึงได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด” เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้วัดอยู่ร่วมกับชุมชน ให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้มแข็ง มีความสุข ดำรงชีวิตด้วยหลักจริยธรรม มีศีลธรรมค้ำจุนสังคม
 
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น