xs
sm
md
lg

มรภ.ส่งเสริมอาจารย์สร้างงานวิชาการสู่ศาสตราจารย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์” โดยมีอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ผ่านผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว เข้าร่วมเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 2
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...