xs
xsm
sm
md
lg

กระบี่จัดดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติราชินี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กระบี่ - ชาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ร่วมดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (26 ส.ค.) นายเปล่งยศ สกลกิตติวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ในที่นาแปลงสาธิต ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายบัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ต.เขาคราม เข้าร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

นายเปล่งยศ สกลกิตติวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ทางหอการจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยใช้แปลงนาสาธิต ของเครือข่ายชาวนาบ้านไหนหนัง ที่หอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และได้นำนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเขาคราม เข้ามาดูวิธีการทำนาปลูกข้าวที่นับวันจะหาดูได้ยาก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และสืบทอด ที่นับวันจะสูญหายไปจากจังหวัดกระบี่

“โดยโครงการ 1 ไร่ 1 แสน มีหลักการสำคัญก็คือ ทำอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้หลัก และรายได้เสริมที่เพียงพอในแต่ละครอบครัว โดยได้ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่เกษตรกรมีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ดั้งเดิมเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน สำหรับวิธีการดำนาก็ใช้วิธีการโยนกล้า เนื่องจากพบว่าให้ผลผลิตดี และจะมีการเก็บเกี่ยวอีกครั้งในวันพ่อ” นายเปล่งยศ กล่าว 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...