xs
sm
md
lg

วารสาร “หาดใหญ่วิชาการ” ผ่านเกณฑ์ TCI

เผยแพร่:

 
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ และผู้นำวารสารหาดใหญ่วิชาการ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งฐานข้อมูล TCI จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการรอบที่ 2 ขึ้น โดย “วารสารหาดใหญ่วิชาการ” ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในการประเมินครั้งนี้ด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...