xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตจัดงานพบญาติใกล้ชิดแบบถึงตัวสร้างกำลังใจผู้ต้องขัง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เรือนจำจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด 27-29 พฤศจิกายนนี้ เปิดโอกาสผู้ต้องขังประพฤติดี รับการเยี่ยมญาติแบบถึงตัว สนใจแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าได้
นายระพินทร์ นิชานนท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
นายระพินทร์ นิชานนท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติตามโครงการการพบญาติแบบใกล้ชิด ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวโดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ

ซึ่งการเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว และสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังรู้สึกมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ

โดยญาติที่ต้องจะเข้าเยี่ยมสามารถแจ้งความประสงค์ ขอเยี่ยมได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานวันพบญาติในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 วันละ 2 รอบๆ ละ 2 ชั่วโมง รอบเช้าเวลา 09.00-11.00 น. และ รอบบ่ายเวลา 13.00-15.00 น.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...