xs
xsm
sm
md
lg

ม.หาดใหญ่มอบรางวัล “มะหาดเพชร” แก่ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ยกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญารุ่น 13 มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมมอบรางวัล “มะหาดเพชร” แก่ฐปนีย์ เอียดศรีไชย เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิต

 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาโท จำนวน 48 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 227 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 976 คน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อนุมัติให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป, ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ และนายสรณ์ จงศรีจันทร์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย บริษัท Young & Rubicam Brands ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท อีกด้วย

 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ กล่าวว่า การได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ฝากถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ว่า การทำงาน หรือกระทำสิ่งใดๆ ขอให้ยึดมั่นอยู่ในความดี ซึ่งความดีนั้นจะส่งผลดีกลับต่อผู้ที่ทำดีแน่นอน

นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมืออาชีพ สมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในระดับประเทศ วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เกียรติในครั้งนี้ ขอฝากข้อคิดถึงบัณฑิตในเรื่องการทำงาน ให้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จต่อไป ที่สำคัญให้ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำมาปรับใช้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิตให้มีความสุข ซึ่งถือเป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิต

ด้าน น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” กล่าวว่า ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะกรรมการที่คัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับตนเอง และวงศ์ตระกูล อีกทั้งเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่จะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน และเที่ยงตรงให้แก่ประชาชน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น