xs
xsm
sm
md
lg

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  เห็นชอบ(ร่าง) แผน ววน. 66 - 70 สกสว.เดินหน้า เสนอ ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประชุมร่วมกันพิจารณา แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น