xs
xsm
sm
md
lg

ไบโอเทคขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมันสำปะหลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับ Council on Ethanol Clean Cooking (CECC) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ขอเชิญนักวิชาการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศกำลังพัฒนา (Developing Climate-Resilient Cassava Value Chain in Developing Countries)” วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 - 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) รูปแบบบรรยายภาษาอังกฤษตลอดงาน 

โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการมันสำปะหลังจากทวีปแอฟริกาและเอเชีย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงศักยภาพของมันสำปะหลังในการเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับไบโอเอทานอล (พลังงานทางเลือกที่สะอาด) เพื่อใช้ปรุงอาหารที่สะอาดในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นประสบการณ์จากโรงกลั่นขนาดเล็กในประเทศแทนซาเนีย พร้อมกรณีศึกษาจากทวีปแอฟริกา ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/gdwYE


กำลังโหลดความคิดเห็น