xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.ขอเชิญร่วมสัมมนา ‘การปลูกไม้ไผ่เศรษฐกิจแบบครบวงจร’ 29 มี.ค.นี้ ในงาน ‘NAC2023’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง “การปลูกไม้ไผ่เศรษฐกิจ โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ภายในงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการนำเสนอการปลูกไผ่แบบมีส่วนร่วมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่เศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีการนำเสนอเทคโนโลยีการปลูกไผ่แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน NAC2023 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se08 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000


กำลังโหลดความคิดเห็น