xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอ ปลื้ม “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” คว้าสุดยอดเมืองน่าอยู่จากเวที “WOW 2022 Awards”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical innovation district; YMID) สู่ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยในภูมิภาค หลังทคว้ารางวัล “WOW 2022 Awards” ประเภทโครงการจากภาครัฐ สาขาย่าน/ชุมชน ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อเชิดชูโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและเผยแพร่โครงการที่มีการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเมืองและประเทศ


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพทางการแพทย์จากนานาชาติ ทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนา “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัย เพื่อยกระดับย่านโยธีให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการการแพทย์ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน 

โดยปัจจุบันมีโครงการนวัตกรรมการแพทย์กว่า 150 โครงการที่ถูกผลักดันภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในย่านโยธี และในปี 2565 ย่านโยธียังเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมการลงทุนด้านธุรกิจการแพทย์ตามมาตรการของ BOI อีกด้วย รวมถึงยังมีกลไกการแบ่งปันเตียงระหว่างโรงพยาบาลภายในย่านฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานพยาบาล บุคลากร และผู้ใช้บริการให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความแออัดของเตียงในหลายสถานพยาบาล เป็นการยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


“การได้รับ WOW 2022 Awards (Wonder of Well-Being Awards) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จในการทำงานด้านการพัฒนาย่านนวัตกรรมของ NIA ในบทบาทของการเป็น “Focal Facilitator” หรือผู้เชื่อมโยงเครือข่ายในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยงานเครือข่ายของ NIA ที่ร่วมดำเนินงานเรื่องการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับรางวัลในครั้งนี้เช่นกัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครเชียงใหม่ MQDC สามย่านมิตรทาวน์ RISC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และ THE EM DISTRICT SCG x Choduek Community สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการร่วมกันสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น”


นอกจากย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี NIA ได้ดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค ย่านนวัตกรรมอารีย์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ย่านนวัตกรรมขอนแก่น (ศรีจันทร์-กังศดาน) และย่านนวัตกรรมบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยคำนึงถึงความแตกต่างและจุดเด่นเฉพาะตัว เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างกลไกที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ดร. พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ WOW 2022 Awards (Wonder of Well-Being Awards) เป็นรางวัลซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆ และเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเมืองและประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากโครงการที่พัฒนาทางด้านกายภาพ อาทิ อาคารที่อยู่อาศัยโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านสังคม วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งปีนี้มีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 29 โครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น