xs
xsm
sm
md
lg

“เอ็นไอเอ” เฟ้นหาสตาร์ทอัพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองและชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน และสามารถผลักดันไปสู่การใช้งานได้จริง ตามแนวคิดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ เช่น การเพิ่มมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีด้านสื่อและการสื่อสาร นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาสินค้า บริการ หรือการจัดการ วัสดุหมุนเวียน และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย ตั้งแต่เจเนอเรชันอัลฟาจนถึงเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ โดยสตาร์ทอัพหรือธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับดำเนินการจริงในวงเงินไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท พร้อมนำร่องขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิด พร้อมยืนยันนิติบุคคลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ https://mis.nia.or.th/ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ https://social.nia.or.th/ และ facebook.com/niathailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ อีเมล์ : city.social@nia.or.th โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 542, 546-548, 550-551
กำลังโหลดความคิดเห็น