xs
xsm
sm
md
lg

UOB จับมือ พันธมิตร ผุดกลยุทธ์ “Gamification & Behavioural Science” ในธุรกิจ SME

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผนึกพันธมิตร สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานและสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านกลยุทธ์ “Gamification & Behavioural Science” โดยจะมีการนำเสนอกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อสร้างฐานลูกค้า สร้างรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยเปิดเป็นหลักสูตร 3 เดือน ผ่านโครงการ “Smart Business Transformation หรือ SBTP” ประจำปี 2565 เพื่อแนะนำ SMEs ทั้ง 250 บริษัท นำความรู้และช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในองค์กรรวมถึงธุรกิจ


นางสาวสิรินันท์ จิรดิลก Head of Digital Engagement & Fintech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า โครงการ Smart Business Transformation หรือ SBTP ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยให้สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

โครงการ SBTP ดำเนินการโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเดอะ ฟินแล็บ หน่วยงานบ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Accelerator) ดำเนินงานภายใต้ธนาคารยูโอบี พร้อมด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์กรพันธมิตรภาคเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันต่างๆ

ในการเข้าร่วมโครงการ SMEs จะสามารถระบุปัญหาในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ความรู้และแนวทางการทำงานในการปรับตัว เกิดความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมใหม่ พร้อมได้ทดลองใช้ดิจิทัลโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สรุปการดำเนินงานและผลลัพธ์โครงการ SBTP

ปี 2562 เปิดตัวโครงการเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล พร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

การดำเนินงาน

ผู้ประกอบการ 15 บริษัทเข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธีบ่มเพาะความรู้แบบเชิงเข้มข้น เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้พัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา รวมถึงให้ความช่วยเหลือแบบ high touch ในการแนะนำโซลูชันที่เหมาะสม จนถึงช่วยให้นำไป implement และใช้ได้จริง

ผลลัพธ์

ผู้ประกอบการทั้ง 15 บริษัทได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ไปใช้งาน เพื่อปรับและขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ โดยได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ลดต้นทุนต่างๆ สร้างทัศนคติและความคิดดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น แบรนด์ Nappi baby ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กผลิตจากใยไผ่ หลังปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล


1. มียอดขาย e-commerce เติบโตถึงร้อยละ 150 ในปีที่ 2563 และยังคงเติบโตได้อย่างดีในสถานการณ์ระบาดปีนี้ หลังพัฒนาใช้ e-commerce เต็มรูปแบบ

2.ลดต้นทุนด้านบุคลากร ค่าเช่าหน้าร้าน ปรับใช้ระบบ Fulfillment เพื่อบริหารคลังสินค้า ทำให้ต้นทุนธุรกิจโดยรวมลดลงถึงร้อยละ 50 สามารถต่อยอด

3.ขยายตลาดต่างประเทศ ล่าสุดมีตัวแทนจำหน่ายใหม่ในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนเป็น Coaching ให้กับเอสเอ็มอีที่ต้องการเปลี่ยนสู่ธุรกิจออนไลน์ ว่าควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหน โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากโครงการ SBTP ได้อย่างดี

Kingdom Organic หรือเครือข่ายอาหารที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นอีก SME ที่มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

1.แนวทางการพัฒนาทั้งระบบการขาย การตลาด การบริหารจัดการด้วยระบบ ERP แม้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุน

2.การจัดการด้วยระบบ Smart Faming และใช้ Big Data Management, AI, Machine Learning เพื่อการตอบกลับได้ของผลผลิตผ่านระบบ Block chain มีการปรับตัวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ทั้งนี้ ปี 2563 – 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการจึงได้ปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือ SMEs แบบไร้ขีดจำกัดทั่วประเทศ ให้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้ตามที่ตนเองต้องการ

การดำเนินงาน

ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 โครงการจึงได้มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องการขายของออนไลน์ เนื่องจากความต้องการที่เร่งด่วนในเรื่องการนำดิจิทัลมาสนับสนุนธุรกิจให้สามารถไปต่อได้เช่นการนำe-commerce มาใช้ การทำ digital marketing จนถึงมุมมองในการจัดการธุรกิจเพื่อให้สามารถธุรกิจดำเนินได้ราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้จัดสัมมนาออนไลน์ทั้งหมด 59 ครั้ง เข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs 6,567 ราย เข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ 4,033 รายและนำเทคโนโลยีไปใช้ทั้งหมด 586 ราย

ผลลัพธ์

ผู้ประกอบการสามารถปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลได้ต่อเนื่อง สามารถรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินการ พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจออกไปในตลาดต่างประเทศ ได้อีกด้วย

บริษัทดอลลี่ โซลูชัน ผู้พัฒนาระบบลานจอดรถและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร
แบรนด์ DPARK ที่ได้ใช้โซลูชันที่หลากหลายจากการเข้าร่วมอบรมด้านดิจิทัล เช่น การทำการตลาดผ่านอีเมลซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดได้


ในปี 2565 สถานการณ์โควิด-19 ลดลงความรุนแรงลง แต่ยังคงมีความต่อเนื่องในการแพร่ระบาด และอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไป หรือโรคประจำถิ่น โครงการในปีนี้ จึงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ SMEs ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล พร้อมให้ความรู้และทักษะจำเป็น ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยปีนี้ โครงการจะจัดอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน

โครงการ SBTP ปี 2565 เปิดรับSMEs 200 ราย เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยเน้นให้ความรู้เชิงการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainability) การบริหารจัดการองค์กร และอัปเดต Global Trend ให้สามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยจะมี mentoring ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ให้ความสำคัญในการทำ Digital Marketing ต่อยอดให้ความรู้กว้างขวางไปถึง Future digital marketing ซี่งเหมาะกับกลุ่มธุรกิจรายย่อยและรายกลางบางราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังมีความต้องการรับการสนับสนุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนพลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการไป


ด้านนายภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล Co-Founder of Nudge Thailand เผยว่า Nudge เป็นองค์กรที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมและพฤติกรรมศาสตร์ ให้แก่คนไทย และ Gamification คือการนำเอาบางส่วนของเกมมาใส่ในสิ่งที่ทำ เช่น การเรียน การดูแลลูกค้า หรือ ธุรกิจ โดยจะใช้เทคโนโลยีทางจิตวิทยาจากเกมเพื่อมาสร้างแรงจูงใจให้คนรู้สึกเต็มใจ “ทำพฤติกรรม” บางอย่างจนเป็นนิสัย ซึ่งจะเน้นเอา Engagement และ Motivotion ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของลูกน้องหรือลูกค้าก็สามารถใช้ได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 มิติ คือ ลูกค้าและลูกน้อง


ตัวอย่างการนำไปใช้คือ การทำคูปองสะสมแต้มในร้านชานมไข่มุก เมื่อสั่งซื้อครบทั้งหมด 10 แก้ว สามารถนำคูปองมาแลกได้ฟรี 1 แก้ว เมื่อลูกค้าได้ทำตามขั้นตอนแล้วนั้นจะทำให้รู้สึกว่าต้องไปซื้อให้เร็วและในจำนวนมาก เพื่อจะได้สะสมแต้มและไปแลกมาได้ฟรี 1 แก้ว

ขั้นตอนสำหรับ SMEs ในการเริ่มใช้ Gamification

1.เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน (ลูกค้ากลุ่มไหน, ลูกน้องทีมไหน)

2.วางแผนระบบการเล่น (ใช้กลไกไหนในการให้คนเข้ามาเล่น)

3.สร้างวงจรความสัมพันธ์ (แรงขับอะไรที่ทำให้คนเล่นซ้ำ)

4.เลือกตัวชี้วัดความสำเร็จ (เช่น Active users, Engagement, Convertions)

สำหรับ SMEs ที่มีความต้องการและความพร้อมปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์  www.thefinlab.com/thailand

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *


กำลังโหลดความคิดเห็น