xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ฯ เผยความสำเร็จ YELG ปี 4 ดัน ผปก. ขึ้นแท่นนักส่งออกกว่า 170 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from local to Global (YELG) ปี 4 เพื่อเป็นการผลักดันผู้ประกอบการไทยกว่า 170 รายให้เป็นนักส่งออกอัจฉริยะ และสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ประสบความสำเร็จและมีกำลังความสามารถที่แข็งแกร่ง และสามารถดึงรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น สนองนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ทั่วประเทศ ในปีต่อไป


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มียุทธศาสตร์สำคัญ ในการมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสนองนโยบาย Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้วิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคให้ได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้น และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก รวมทั้งยังช่วยเปิดตลาดให้สินค้าอีกหลายประเภทได้มีโอกาสสร้างชื่อในเวทีสากลได้อีกด้วย


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นปีที่ 4 ในปี 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 360 ราย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยจัดขึ้นในปีนี้ 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และภาคเหนือ ในช่วงเดือนมีนาคม โดยจัดขึ้นในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การสร้างธุรกิจ THAILAND 5.0 ด้วย BCG Economy Model เจาะลึกสินค้าไทยในตลาด CLMV พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศขั้นตอนการส่งออก และการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกชั้นนำ รวมถึงการสร้างการตลาดอิทธิพล หรือ Soft Power Marketing เพื่อเจาะตลาดการค้ายุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมสินค้าและบริการให้เป็นจุดเด่นที่สะท้อนสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย ผ่าน Influencers ที่ส่งผลต่อความชื่นชอบและก่อให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าและบริการของไทย


โดยในปีนี้ โครงการ YELG ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีและอบอุ่นจากผู้ประกอบการไทย ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ เพื่อปรับมุมมองทางการค้าของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ระยะที่ 2 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกพื้นฐานด้านการส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการจากระยะที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และวิสาหกิจ เข้าร่วมอบรม โดยทั้ง 2 ภาค มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 170 ราย แบ่งเป็นภาคกลาง 109 ราย และภาคเหนือ 68 ราย


นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการตัวแทนในแต่ละภาค เพื่อรับมอบโล่รางวัล พร้อมสัมภาษณ์บทความลงสื่อภาษาอังกฤษ โดยผู้ชนะ คือ คุณโกศล สีใสเพ็ชร บริษัท เวลท์ตี้ แพลนเนท จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก แท้ 100% แบรนด์ ลดา จากผู้ประกอบการภาคกลาง และคุณนฤมล สิทธิโสด บริษัท เอ็นทีจีเอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จากจังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าใยไหม แบรนด์ MC JABRIAL จากภาคเหนือ

โดยจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ได้สะท้อนภาพการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการส่งออกสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเป็นการช่วยทำให้มูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก รวมทั้งยังช่วยเปิดตลาดให้สินค้าอีกหลายประเภทได้มีโอกาสสร้างชื่อในเวทีสากลได้อีกด้วย


สำหรับโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ปีที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในปีถัดไป ยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการของโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นภาพสะท้อนได้ดีไปยังกลุ่มผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ถึงความสำเร็จของโครงการอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการ และความรู้ดีดีสำหรับผู้ประกอบการไทยได้ที่

www.nea.ditp.go.th หรือ 
Facebook.com/nea.ditp


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *


กำลังโหลดความคิดเห็น