xs
xsm
sm
md
lg

NCTC สวทช. เปิดแล็บบริการวิเคราะห์พืช “กระท่อม” หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกให้ได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนแปรรูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เปิดแล็บให้บริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญและหาสารปนเปื้อนในพืช “กระท่อม” ต่อจาก “กัญชา-กัญชง” หนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร โดยภายหลังที่พืชกัญชาและกัญชงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสารสำคัญในพืชคือ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร NCTC จึงพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการที่มีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทันสมัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสารสำคัญจากพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ล่าสุด NCTC ได้ขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบพืช “กระท่อม” เนื่องจากเป็นพืชที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตกรกำลังนิยมปลูกต่อจาก “กัญชา-กัญชง” โดยปัจจุบัน NCTC เปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งใบกระท่อมสดและใบกระท่อมแห้ง รวมถึงสารสกัดกระท่อม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ปริมาณความชื้น สารเทอร์ปีนเชิงคุณภาพ รวมถึงการหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine ในพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอีกด้วย


“ตั้งแต่ปี 2564 หรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา NCTC ได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเริ่มหันมาให้ความสนใจในการเพาะปลูกพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ , วิสาหกิจชุมชนบ้านเบิร์ดเบิร์ดตามรอยเท้าพ่อ จ.ปทุมธานี เป็นต้น โดย NCTC ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อมให้ได้คุณภาพ ไปจนถึงการบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลผลิตพืช ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเหล่านี้ถือเป็นต้นน้ำที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในขณะที่ NCTC ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลผลิตเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัย ก่อนที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป”

ดร.ณฏฐพล กล่าวด้วยว่า การวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในพืชทั้งกัญชา กัญชง และกระท่อม ถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดได้ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งเสริมและช่วยสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐ นอกจากนี้ยังทำให้วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดข้อจำกัดจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมถึงการส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณสารสำคัญในต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เทียบเท่าหรือในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์สากล สามารถกำหนดราคาสินค้าในตลาดได้ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2117 6850, 0 2117 6864, 06 5531 4514, 06 4989 6362 E-mail : nctc@nstda.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น