xs
xsm
sm
md
lg

“วิลล่า ฟอเรสต์” นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ปรับ“โคกหนองนา” ประยุกต์เพื่อคนเมืองใกล้ชิดธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธีระธัช รัตนกมลพร เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ตนเอง ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด วิถี-ดี ภายใต้ปรัชญา บ-ว-ร ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการ ‘รักษ์นิเวศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม’ มาออกแบบนวัตกรรมโครงการที่อยู่อาศัยยุคอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ของโครงการ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ บ้านสวนคนเมือง ให้เป็นเมืองปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี

โดยการออกแบบให้ทุกชีวิต ที่มาพักอาศัยในโครงการ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนของทุกเพศทุกวัยอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งเล็งเห็นรูปแบบของการอยู่อาศัยในอนาคตนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคมเมืองที่สามารถตอบรับความต้องการตามไลฟ์สไตล์และวิถีที่เปลี่ยนไป


สำหรับแนวคิดดังกล่าว เกิดขึ้นจากการนำวิวัฒนาการในโลกยุคปัจจุบันมาผสมผสานเพื่อการออกแบบระหว่างชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ ด้วยนำเอาหลักการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ‘ดิน น้ำ ลม ไฟ’ มาประยุกต์ให้เกิดความสมดุล การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่สร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยน้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 การจัดการการบริหารทรัพยากร ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ในรูปแบบของ‘โคก-หนอง-นา’ เพื่อให้เกิดความสมดุล และความสุขที่ถ่องแท้

โดยเริ่มต้นจากการศึกษากับ อาจารย์ยักษ์-นิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ‘โคก หนอง นา’ โดยทั้งสองท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างป่าในเมืองที่พักอาศัยในรูปแบบของ ‘โคกหนองนา ภาคคนเมือง’


สำหรับในช่วงโควิด การออกแบบบ้านจัดสรรคนเมือง สิ่งหนึ่ง ที่หลายคนคำนึงถึง การสร้างแหล่งอาหารในบ้าน ซึ่งถ้าเราจัดสรรพื้นที่ให้ทุกคนสามารถปลูกต้นไม้พวกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีกินเองในบ้านได้ โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับ ผู้ที่ต้องการบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด เช่นนี้ก็เป็นได้

ดังนั้นแนวคิดของ “ธีระธัช รัตนกมลพ” ครั้งนี้ ส่วนหนึ่ง เขาต้องการที่จะหวนกลับไปสู่ธรรมชาติ โดยสร้างชุมชน ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ และสร้างอินโนเวชั่นและนวัตกรรมที่มีผลต่อโลกใบนี้ในอนาคต ผ่าน โครงการวิลล่า ฟอเรสต์ ซึ่งไม่ใช่แค่ทำเพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังทำให้เกิดการเกื้อกูลต่อโลกสู่ความร่มเย็น และเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในใช้ชีวิตแบบ วิถี-ดี ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น