xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรให้มีความสุข พร้อมกับเพิ่มผลิตภาพ SMEs

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP” เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิ่มผลิตภาพ SMEs อย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครจำนวน 130 สถานประกอบการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 - พฤศจิกายน 2565 

โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

-สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer

-สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs

-อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ และพัฒนาผลิตภาพ Productivity ร่วมกับโครงการต่างๆ ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs

- การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity

- การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ

-ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/.../1oeo2dEHssOFWwo2I9G3t2gRKkSo

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail shapdip@hotmail.com


กำลังโหลดความคิดเห็น