xs
xsm
sm
md
lg

สนค. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยฯ ม.ธรรมศาสตร์ เชิญชวนภาคใต้ ระดมวางแผนยุทธศาสตร์การค้าชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทุกระดับ Startup ไปจนถึงประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings 

กำหนดให้จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ ส่วนครั้งที่สอง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เข้ามารับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคต่าง ๆ จากการค้า ที่มาจากการระดมความคิดเห็นในครั้งแรก มาหาจุดร่วมและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การค้าของชาติ

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านในพื้นที่ดังกล่าว มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะความเห็นของทุกท่าน คือพลังความคิดอันจะเป็นแนวทางสำคัญในการชี้ทิศทางด้านการค้า การตลาด การนำเข้าส่งออก ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การค้าประเทศร่วมกัน ให้พัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 – 2570

 ผู้สนใจภาคใต้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9uyiQ0fYNk9xOy5dnpcbSWnXHliBwSAIIxMcF5CHonJhXig/viewform    โทร 08-9743-3743    อีเมล์ TUMOC2021@GMAIl.COM


กำลังโหลดความคิดเห็น...