xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์หนุน SMEs ไทยมอบรางวัล “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” เฟ้นหา ผปก.หน้าใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ซีพี ออลล์จับมือ 10 หน่วยงานแถวหน้าของไทย จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีขนาดเล็กและผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียแปลกใหม่ ให้สามารถเติบโตและผลักดันสินค้านวัตกรรมสู่เวทีระดับประเทศพร้อมร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด-19


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และกิจกรรมประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” เป็นปีที่ 7 โดยมุ่งเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพโดดเด่น สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทดสอบสิ่งใหม่ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ “ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก”


สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ประจำปีนี้ มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 152 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลจำนวน 39 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 24 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 15 ผลงาน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทางออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน 7- Eleven และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยขยายศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้านวัตกรรมในประเทศอย่างก้าวกระโดด และยังสะท้อนนโยบายของซีพี ออลล์ ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันทั้งภายในและระหว่างองค์กรในการคิดค้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะพลิกโฉมและก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจ และสังคม ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป


ทั้งนี้ งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และกิจกรรมประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานในการมอบรางวัลทั้งสองสาขา อีกทั้งยังมีบูทแสดงผลงานนวัตกรรมกว่า 40 บูท พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชม ชิม ชอป ในราคาพิเศษ โดยมีผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค


นอกจากนี้ ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards รางวัลชนะเลิศมี 2 รางวัล ได้แก่

1. ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า จาก บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ 

1. Credid OK Scoring Platform จาก บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด
2. Grinny ขนมไส้ทะลัก จาก บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี่ จำกัด

รางวัล Innovation Awards มี 4 รางวัล ได้แก่

1. ฟาร์มโตะ Contract Farming Platform รูปแบบใหม่ จาก บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
2. Dimond Fresh น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิก จาก บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
3. ฟรีซช็อต นวัตกรรมสมูทตี้ที่ไม่ต้องปั่น จาก บริษัท โชริฮาบุ จำกัด
4. Essentially นม UHT Lactose Free จาก บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และบริษัท โทฟุซัง จำกัด


รางวัล Creator Awards มี 6 รางวัล ได้แก่

1. ข้าวคุณแม่ จมูกข้าวฮางงอก จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่
2. PARATO LATEX BRA แผ่นดันทรงและผลิตภัณฑ์ยางพารา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟยู เนเชอะ (ไทยแลนด์)
3. Traffy City Platform จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTED)
4. กรีนิค บาล์มกล้วยหอมบำรุงผิว แบบแท่ง จาก บริษัท ไม่จำกัดความสุข จำกัด
5. Food Science Service Platform จากสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
6. “Krispy Rice” Brown Rice Cereal จาก บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

ผลงานที่เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ UNC CALCIUM จาก บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่

1. Sesamilk จาก บริษัท เซซามิลค์ ฟู้ดส์ จำกัด
2. เจลสมุนไพรขาวละออรักษาแผลในปาก จาก บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่

1. แหนมตุ้มจิ๋วสุทธิลักษณ์ จาก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
2. NASKET Smart Display for Service จาก บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด

รางวัล Inventor Awards มี 5 รางวัล ได้แก่

1. ไอริณ เจลอาบน้ำจากดอกเกลือ จาก บริษัท ลักซ์นา จำกัด
2. เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ จาก บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์)
3. มะนีมีนาว น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็ง จาก บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด
4. B-Smile น้ำผึ้งผสมมะนาวชนิดเข้มข้น จาก บริษัท บี-สไมล์ ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
5. MUCH น้ำนมแมคคาเดเมีย จาก บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด

รางวัล Creator Awards มี 14 รางวัล ได้แก่

1. ไอศกรีมผงกึ่งสำเร็จรูป แฮปปี้พลัส จาก บริษัท เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด
2. ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ สูตรข้าวกล้องงอก จาก บริษัท พี เอ็ม ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. MDmate อาหารเสริมจากผักปวยเล้ง จาก บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จำกัด
4. ไฮโซ snack แมลงอบกรอบ จาก บริษัท สไมล์บลู มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
5. Bright ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รีอัดเม็ด จาก บริษัท ออริจิไร้ซ์ จำกัด
6. SKIN HEAVEN ผงล้างหน้าจากสารสกัดจากข้าว จาก บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
7. “PapaYaya” PapaYaya Extract Lotion Roll on จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลเทอร์เนท ฟาร์ม่า
8. แคปหมึก ปลาหมึกแปรรูป จาก บริษัท แคปหมึก ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
9. 8CT ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันมะพร้าวชนิดพิเศษ จาก บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
10. เปปเปอร์จี กระเทียมเจียวปรุงรสพร้อมรับประทาน จาก บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
11. AMIMOR น้ำอัดลมเพื่อสุขภาพ จาก บริษัท วรห จำกัด
12. Tickle Time ขนมมะเขือม่วงอบกรอบ จาก บริษัท ทิกเกิ้ล ไทม์ จำกัด
13. ผงหมักเนื้อนุ่มจากธรรมชาติ จาก บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด
14. สุพรีมไทย เส้นขนมจีนจากข้าวกล้องงอก จาก บริษัท พาราดีส ฟูดส์ จำกัด

สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.7innovationawards.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2826-7721 นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว สามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/7innovationawards

* * *คลิก Likeเพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...