xs
xsm
sm
md
lg

อ.ต.ก. ปั้นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่งเสริมเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ข้าวที่ผ่านคัดเลือกทั้ง 4 ชนิด
อ.ต.ก.จัดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ “ข้าวอินทรีย์”จากผู้ปลูกสู่ผู้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยได้คัดเลือกเกษตรกร 4 กลุ่มจากทั่วภูมิภาคมาอบรมเพื่อพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการ อ.ต.ก. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้มีการส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ทำให้ความต้องการข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพยิ่งเพิ่มขึ้น ทางอ.ต.ก.จึงจะเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส

โดยจัดโครงการจะคัดเลือกเกษตรกร,กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน,กองทุนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เมื่อผ่านการคัดเลือกก็จะมีการอบรมจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการเพิ่มมูลค่าไปต่อยอดในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ไปในตัวอีกด้วย

ซึ่งข้าวที่ผ่านคัดเลือกทั้ง 4 ชนิด ได้แก่
1. “ข้าวหอมมะลิพะเยา”ข้าวนุ่มละมุนจากอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจุนที่ปลูกข้าวนาปี
2. “ข้าวสังข์หยดอินทรีย์” ข้าวพันธุ์ดีจากพัทลุง ผลิตโดยศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง
3.“ข้าวกข ๔๓”ข้าวสำหรับคนรักสุขภาพและความอร่อย ผลิตโดยกลุ่มแปรรูปข้าวแผ่นดินทองบ้านคลอง12 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.
4.“ข้าวเขียวน้ำนมอินทรีย์”ข้าวหอมน้ำนม อุดมด้วยวิตามิน ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้งจังหวัดนครพนม, คลัสเตอร์ข้าวหอมอินทรีย์ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์, ม่อนเวียงแก้ว เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน อ.ต.ก.ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองชิมข้าวทั้ง 4 ชนิด บริเวณตลาดเกษตรอินทรีย์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯโดยได้รับความสนใจ

ข้าวสังข์หยดอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิพะเยา

ข้าวเขียวน้ำนมอินทรีย์

ข้าว  กข ๔๓

กิจกรรมชิมข้าวจากโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ “ข้าวอินทรีย์” จากผู้ปลูกสู่ผู้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)


กำลังโหลดความคิดเห็น