xs
xsm
sm
md
lg

ทีเซลส์เตรียมจัด Bio Investment Asia 2019 ดันผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์โกอินเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS : Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Investment Asia 2019 เพื่อนำเสนอนวัตกรรม ความก้าวหน้า และขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS : Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) กล่าวว่า ทีเซลส์ได้กำหนดจัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เติบโต และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมถึงเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

ภายในงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ ที่รวบรวมผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ทั้งอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง หุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

โดยได้เปิดเวทีการประชุมสัมมนาในหลากหลายหัวข้อ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนาจนถึงการผลิตออกสู่ตลาด โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น แนวโน้มและทิศทางของชีววิทยาศาสตร์ จากผู้แทน Biotechnology Innovation Organization (BIO) ผู้ทรงอิทธิพลของวงการชีววิทยาศาสตร์ของโลก, ทิศทางและตลาดของ Precision Medicine, Digital Health, และ AI ที่เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพและการช่วยในเรื่อง Nutrigenomic, ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตสารตั้งต้นชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุม Thailand Life Sciences Business Forum ร่วมกับหน่วยงานของประเทศสเปน เกาหลี อิตาลี ไต้หวัน ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงทุนวิจัยด้านสุขภาพ จาก International Joint Funding เช่น Joint Funding ระหว่าง Southeast Asia -Europe โดยจะมีนักวิจัยจากยุโรปมาร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยและมองหานักวิจัยร่วมจากไทย, ทุนวิจัยร่วมระหว่างสเปนกับประเทศไทย, โครงการวิจัยร่วมในฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่เรียกว่า e-Asia เป็นต้น

ตลอดจนการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ของการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ที่แตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม และตัวอย่างความสำเร็จของโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมและบริการด้าน Medical Genomic ของประเทศไทย และ Joint Venture ระหว่างมหาวิทยาลัย นักลงทุนไทยและเกาหลี สำหรับการลงทุนในด้านชีววัตถุ (Biopharma), การ Transform ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ในฐานะนักลงทุน และผู้ผลิต รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริม Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่จะมีการแข่งขัน Pitching และหา Partner เพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุน พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจะได้พบกับการนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมในการรักษาใหม่ๆ โดยองค์การอาหารและยาของไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น

ทีเซลส์ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในครั้งนี้ ซึ่งนับโอกาสสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความสามารถด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยในเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจต่อไป โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักวิจัย ผู้บริหาร ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกว่า 10,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และยังมุ่งหวังยกระดับการจัดงาน Bio Investment Asia ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้และการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

นอกจากนี้ งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน ศกนี้ ณ EH104 ไบเทค บางนา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tcels.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2644-5499, bioinvestmentasia@tcels.or.th

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...