xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ลุยถนนข้าวสาร ฝึกทักษะภาษาและเทคนิคขายสินค้านักท่องเที่ยวชาวจีนให้ ผปก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร สำรวจความต้องการผู้ประกอบการรายย่อย ต้องการฝึกทักษะด้านภาษาและเทคนิคการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนแบบเร่งด่วน เชื่อทักษะด้านภาษาและเทคนิคการขายด้วยภาษาที่หลากหลายมีความสำคัญ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเข้าใจสินค้ามากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อ ส่งผลผู้ประกอบการรายย่อยเข้มแข็ง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรวจความต้องการด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 234 ราย แบ่งเป็น เสื้อผ้า 129 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 40 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 38 ราย กระเป๋า/รองเท้า 15 ราย และ นวด/สัก/ถักผม/เฮนน่า 12 ราย

ส่วนใหญ่ต้องการฝึกทักษะด้านภาษาและเทคนิคการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี ทักษะด้านภาษาจีนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มปริมาณยอดขายสินค้า และส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนคร จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยบนถนนข้าวสาร โดยได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษจีนที่สามารถอบรมและถ่ายทอดการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ แบบเร่งด่วน สอนการสนทนาเบื้องต้นและการสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมทั้ง ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ขายมาทำการฝึกฝนทักษะการแจงรายละเอียดสินค้า ความพิเศษ หรือเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้น และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่สมเหตุผล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ หรือเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณถนนข้าวสาร เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย อาหาร 16 ราย เครื่องดื่ม/ขนมหวาน 10 ราย เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า 10 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 9 ราย และถักผม/เฮนนา 5 ราย โดยจะทำการอบรมจำนวน 2 วัน คือวันจันทร์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

และหลังจากนั้นจะลงพื้นที่ถนนข้าวสารเพื่อสังเกตการณ์การนำทักษะที่ได้รับไปใช้เพื่อสื่อสารการขายสินค้าเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำผลที่ได้มาทำการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการอบรมครั้งต่อไป และพร้อมที่จะขยายการอบรมฯ ดังกล่าว ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอนาคต

จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ปี 2561 มีชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 10,535,955 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ จำนวน 580,699.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 729,695 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 และสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 59,976.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 (ปี 2560 ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 9,806,260 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ 520,722.40 ล้านบาท) และระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (6 เดือนแรก) มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จำนวน 5,650,474 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ จำนวน 310,470.98 ล้านบาท

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...