xs
xsm
sm
md
lg

ปลดล็อก SMEs ยกระดับ “คนตัวเล็ก” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โดย : ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

“เอสเอ็มอี” ถูกหยิบยกขึ้นเป็น “วาระแห่งชาติ” จากนโยบายภาครัฐ ที่ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในมิติต่างๆ เช่นเดียวกับภาคเอกชน ที่ผนึกกำลัง นำศักยภาพความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ต้องช่วยกันเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อพลิกฟื้นบรรยากาศการค้า การลงทุน ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

แน่นอนว่า ธุรกิจ “เอสเอ็มอี” เปรียบเสมือนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เป็นกลไกลสำคัญ หากสามารถสร้างให้ผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆ ของไทยเข้มแข็ง เศรษฐกิจในประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย

ภาพรวมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อปี 2561 พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 5.2 ล้านราย เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสำมะโนธุรกิจ 2.5 ล้านราย หรือเพียง 48% ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีก 2.7 ล้าน หรือราว 52% เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกสำมะโนธุรกิจ โดยมากกว่า 1 ล้านรายเป็นกลุ่มผู้ค้า แผงค้า อีกกว่า 5 แสนรายเป็นกลุ่มหาบเร่ แผงลอย และกว่า 4 แสนราย เป็นกลุ่มค้าออนไลน์

ที่น่าจับตาคือ มติของ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าไทย และ สมาคมธนาคารไทย ให้มีการตั้ง “กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม” ที่บริหารงานโดยเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอี มีเงินลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยหารือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อช่วยกันระดมเงินทุนให้กับกองทุนนี้

ขณะที่ สถาบันการเงินต่างๆ มีการส่ง “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุน พร้อมๆ กับการผนึกความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “คลินิกแก้หนี้ เฟส 2” โดยมีธนาคาร และกลุ่ม Non-bank เข้าร่วมโครงการถึง 35 แห่ง ครอบคลุมการแก้หนี้สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ ก็เป็นอีกมิติที่ช่วยทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา กลับมายืนขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

กลับมาดูที่นโยบายภาครัฐ มาตรการให้ความช่วยเหลือ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น อย่างล่าสุด บสย. จับมือ กรมสรรพากร เปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถชำระภาษีอากรย้อนหลัง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากขาดเงินที่จะนำมาชำระ สามารถขอสินเชื่อธนาคาร โดยให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันอย่างน้อย 1 ปี

การส่งเสริมธุรกิจ “เอสเอ็มอี” วันนี้ จึงเป็นภาพแห่งความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีกำลังใจที่ได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมในทุกๆ ส่วน ทั้งด้านเงินทุน ด้านความรู้ การฝึกอาชีพ การตลาด การสร้างเครือข่าย ตลอดจนการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติด้านเงินทุน และการเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งผลสำรวจของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ้งภากรณ์ พบว่า มีผู้ประกอบการ SMEs เพียง 10% หรือราว 5.2 แสนคน ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีถึง 4.6 ล้านรายที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน

เชื่อว่า การผนึกกำลังกันของภาครัฐ เอกชน และความสำคัญของ “เอสเอ็มอี” ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง จะทำให้ตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาล อาสาเป็นแกนนำสนับสนุน โดยมีภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนอีกแรง จะสามารถเติมเงินทุน เติมความรู้ และเติมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs แน่นอน และผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่ทรงพลัง

มั่นใจว่า นโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs คนตัวเล็กของรัฐบาลที่ผ่านมา ภายใต้การนำของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs มุ่งเน้นการช่วยเหลือแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงานจะเป็นนโยบายต่อเนื่องในรัฐบาลชุดใหม่ ที่ยังคงให้การสนับสนุน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ เงินทุน ศักยภาพด้านต่างๆ และผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่นอกสำมะโนธุรกิจ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่

บสย.ยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs คนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อ ภายใต้แนวคิด เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต โดยในรอบ 6 เดือน บสย. ได้เปิดโครงการใหม่ คือ การเปิดตัวโครงการบสย.รักพี่วิน ซึ่งมีพี่วิน ร่วมกิจกรรมมากกว่า 8,000 ราย การเปิดตัวโครงการหมอหนี้ บสย. ในงานมหกรรมการเงิน ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธร่วม 900 ราย และ ต้องการสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาท และล่าสุด บสย.ได้จัดงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.ที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาจากหมอหนี้ บสย. มากกว่า 100 คน โดยในครึ่งปีหลัง ได้เตรียมโครงการต่อเนื่องในกลุ่มสร้างอาชีพให้กับช่างชุมชน

ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO 3) วงเงินให้ความช่วยเหลือ 15,000 ล้านบาท ในรอบ 6 เดือน ได้ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อรวม 18,957 ราย ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 2,000 ล้านบาท จากโครงการบสย.รักพี่วิน จำนวน 2,000 ราย วงเงินค้ำประกันกว่า 80 ล้านบาท โดยสามารถดำเนินการติดตามนี้ ในรอบ 5 เดือน จำนวน 2,036 ราย คิดเป็นวงเงิน 131 ล้านบาท

เดินหน้าปลดล็อก SMEs ไทย ยกระดับ “คนตัวเล็ก” ให้แข็งแกร่ง แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืนกำลังโหลดความคิดเห็น...