xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.จับมือ 8 มหาวิทยาลัย สร้างงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) โดยเป็นการรวมตัวขององค์กรทั้งหมดอย่างไม่เคยมีมาก่อน หวังต่อยอดงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่สากล
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency - driven economy) แต่เมื่อพิจารณาในระยะยาว ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย ผ่านกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาทักษะในการคิดค้นสินค้า หรือบริการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจับคู่และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) เช่น สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) เช่น ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป โดยส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Technology Provider ในการนำเสนอเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ Technology Seeker ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ Technology Seeker ให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการจาก Technology Provider ภายในประเทศอย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประเทศต่อไป

ดังนั้น กสอ.จึงได้ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : Run)” โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ขยายผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถรองรับกระบวนการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ขณะเดียวกัน กสอ.ยังจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย (Inno Matching) ใน 6 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย สาขาเกษตรและอาหารแปรรูป สาขาการแพทย์และสุขภาพ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาซอฟต์แวร์และดิจิทัล สาขายานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนช่องทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาแนวความคิด ต่อยอดนวัตกรรม อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

“ผมเชื่อว่าการนำเสนอผลงานวิจัยจะทำให้เกิดการจับคู่งานวิจัยระหว่างผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี กับผู้มีเทคโนโลยี จนนำไปสู่การเจรจา การตกลงอนุญาตให้เป็นเจ้าของงานวิจัย การลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการซื้อขายไอเดีย เทคโนโลยี หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้ การทำ MOU ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะส่งผลดีต่อระบบอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โดยเกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการได้ 3 ราย และสามารถสร้างมูลค่าได้หลักหลายล้าน ในอนาคตหวังว่าจะเกิดผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ที่มาจากการต่อยอดงานวิจัยนี้โดยมาก รวมถึงงานนี้เป็นการรวมตัวจากหลายๆ หน่วยงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ว่าได้” นายกอบชัยกล่าวทิ้งท้าย
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...