xs
xsm
sm
md
lg

สวทช. จัดสัมมนา พัฒนาระบบเกษตรนวัตกรรม 4.0 จ.ราชบุรี และใกล้เคียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ รวมถึงกลุ่ม SME ทั่วไปในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อรับทราบถึงแนวทางพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรม และการก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

ทั้งนี้ พร้อมรับฟังบรรยายนวัตกรรมและกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเกษตร โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนจำกัด 50 ท่าน ภายใน 17 พฤษภาคมนี้ สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ คุณพนิตา โทร. 02-564-7000 ต่อ 1301 มือถือ 06-3915-6656 หรืออีเมล panita@nstda.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...