xs
xsm
sm
md
lg

เครื่องปั้นดินเผาเงินแสน “บ้านดินมอญ” สืบทอดมากว่า 250 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เป็นตำนานมาอย่างช้านานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาของ “บ้านดินมอญ” ที่ผลิตดินเผามากว่า 250 ปี จากบรรพบุรุษ สืบทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน จากเดิมปั้นขึ้นมาเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนระหว่างคนมอญด้วยกัน จนปัจจุบันถูกนำมาต่อยอดเป็นสินค้าราคาหลักแสน สร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เก่าแก่ของไทย

นายพงพันธุ์ ไชยนิล เจ้าของธุรกิจงานปั้นดินเผา บ้านดินมอญ


นายพงพันธุ์ ไชยนิล เจ้าของธุรกิจงานปั้นดินเผา บ้านดินมอญ เล่าว่า แต่เดิมทางครอบครัวได้มีการสร้างเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นที่ 5 คือรุ่นของตน ในช่วงแรกที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้นถูกปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในหมูบ้านชาวมอญและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่ไม่ได้ทำมาเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะทำเป็น โอ่ง หม้อ กระถาง ดินเผา เป็นส่วนใหญ่ แต่ชิ้นที่มีการลงลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามนั้นจะเป็นการปั้นขึ้นเพื่อให้ญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านาย แต่ก็เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ดิน ที่ค่อนข้างหายาก ต่อมาในรุ่นของตนที่เข้ามาดูแลได้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ อยากต่อยอดให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงคิดทำดินเผาลายทอง หรือ ลวดลาย ลักษณะดินปั้นต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ในช่วงแรกเริ่มจำหน่ายหน้าบ้านแต่ราคาสูงกว่าชาวบ้านคนอื่นๆ แต่สามารถขายได้ พอสินค้าสามารถขายได้ทำให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เสาะหาความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาความคิด ตนได้เข้าไปอบรมในงานต่างๆ ที่ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับงานปั้น เพราะจะได้นำเอาความคิด หรือหลักการตลาดต่างๆ มาปรับใช้ในผลงาน ซึ่งการได้ออกไปเก็บเกี่ยวความรู้ตามงานต่างๆนั้นก็สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง ปัจจุบันได้มีการจำหน่ายให้กับโรงแรมโอเรียนเต็ล ผลตอบรับจากลูกค้าโรงแรมอยู่ในระดับที่ดีมากและสามารถยอมรับในราคาได้ รวมถึงผลงานแต่ละชิ้นของตนมีชิ้นเดียวในโลก

ต่างหูลงลายทอง รูปแบบต่างๆ

สำหรับการทำการตลาดมองว่าการส่งผลงานในโรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นสิ่งที่ยึดไว้เป็นหลัก เพราะมีการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และได้มีการไปจัดกิจกรรมตามงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเพจเฟซบุ๊กเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหน้าร้าน ที่ถูกจัดขึ้นให้เสมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับลูกค้าที่ผ่านมาแวะชมผลงาน ซึ่งเมื่อลูกค้ามาดูผลงานที่หน้าร้านก็อาจจะได้ผลงานของร้านอื่นๆ ในหมู่บ้านได้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนการผลิตสมัยก่อนใช้ดินที่เกาะเกร็ดที่มาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันไม่มีให้ซื้อขาย ต้องไปซื้อดินที่จังหวัดปทุมธานี แต่ว่าเป็นดินประเภทเดียวกัน โดยทางร้านได้มีการเชิญหมอดินที่รู้จักเรื่องดินเป็นอย่างดีมาตรวจและวัดผลว่าเป็นดินชนิดเดียวกัน สีเดียวกัน เนื้อสวย และมีความแข็งแกร่ง จึงตกลงซื้อขาย สำหรับการแบ่งซื้อทางร้านจะซื้อมากักตุนไว้มากไม่มากนักประมาณ 10-20 กิโลกรัม
ทั้งนี้เวลาในการปั้นดินเผาแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทั้งหมด 1 เดือนต่อ 1 ชิ้น เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและคงทน ถ้าเป็นผลงานชิ้นที่มีราคาสูงตนจะเป็นปั้นเองทั้งหมด ส่วนผลงานที่เป็นชิ้นที่ราคาต่างลงมาจะมีทีมงานช่วยปั้นอีกแรง สำหรับผลงานที่เป็นชิ้นเล็กๆ จะสามารถปั้นได้ถึง 10 ชิ้นต่อ 1 เดือน


จุดพลิกผันที่ทำให้ทุ่มเทกับงานปั้นมากขึ้น เนื่องจากตนคุ้นเคยกับงานปั้นมาตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าอยากใช้ความคุ้นเคยมาสร้างธุรกิจและต่อยอดจากบรรพบุรุษ เมื่อตัดสินใจว่าจะทุ่มเทให้กับงานศิลปะดินเผาแล้วก็ลงมือทำ ในช่วงนั้นมีอุปสรรคน้ำท่วม ทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น แต่ได้ทีมรถม้าเติมทุนของ "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank" เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำมาเกื้อหนุนธุรกิจให้เติบโต ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือมาประมาณ 4-5 ปี ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านผลตอบรับจากลูกค้าถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ลูกค้าที่ไม่เคยเห็นผลงานพอได้มาดูแล้วจะรู้สึกชื่นชมและมีความต้องการอยากจะซื้อ ลูกค้าบางรายซื้อไปเก็บสะสม บางรายซื้อไปประดับตกแต่งภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของดินว่าดินธรรมดาจะสามารถสร้างผลงานมูลค่ามากได้ถึงเพียงนี้ ลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติ ส่วนใหญ่ลุกค้าคนไทยจะซื้อมากกว่าต่างชาติ ส่วนต่างชาติจะซื้อผลงานชนิดเล็กที่สามารถพกพากลับประเทศได้เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบของ “ผอบ” ราคาจะเริ่มต้นที่ 1,000 – 100,000 บาท ตามลักษณะและขนาดของชิ้นงาน ที่ราคาสูงขนาดนี้เป็นเพราะมีการลงลายทองและลวดลายที่สวยงาม ส่วนงานชิ้นอื่นๆ เช่น เครื่องปั้นรูปดอกกุหลาบจะมีราคาตั้งแต่ 250 บาท ขึ้นไป รวมถึงชิ้นงานขนาดเล็กที่เป็นเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อย จะอยู่ในราคาหลักสิบ ชิ้นงานราคาหลากหลายนี้เป็นการสร้างความหลากหลายของความต้องการลูกค้า เพราะลูกค้าที่เข้ามาดูผลงานทางร้านไม่อาจทราบได้ว่าต้องการราคาแบบไหนบ้าง เพราะฉะนั้นจึงผลิตสินค้าให้มีหลากหลายรูปแบบและราคาอย่างไรก็ตามในอนาคตได้มีการวางแผนพัฒนาธุรกิจในเรื่องการสร้างทีมให้เข้มแข็งเพียงต่อการผลิตชิ้นงาน สร้างคน สร้างลูกศิษย์ เพราะปัจจุบันตนได้เป็นอาจารย์สอนงานศิลปะปั้นดินเผาที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง จึงได้จะสร้างลูกศิษย์มาเพื่อช่วยงานและช่วยให้ลูกศิษย์ได้พัฒนาตนเองในเรื่องงานปั้น แต่ต้องเป็นคนที่มีใจรักในงานศิลปะ อดทน มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงต่องานศิลปะประเภทนี้

ติดต่อเพิ่มเติม
ร้านบ้านดินมอญ : 14 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
Facebook : บ้านดินมอญ

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น