xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร แทนนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในเดือนมีนาคม 2562 นี้ โดยผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.


โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 35 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-265 - 4036 , 02-265-3998 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th

กำลังโหลดความคิดเห็น...