xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์บุกจีนหารืออาลีบาบาทำอี-คอมเมิร์ซ ขายสินค้าเกษตรพ่วงผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เ
พาณิชย์บุกจีนหารืออาลีบาบากำหนดแนวทางนำอี-คอมเมิร์ซช่วยแก้ปัญหาความยากจนของไทย เตรียมนำ Taobao Village เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายตลาดสินค้าเกษตร-ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ห่างไกลผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวความรู้เชิงลึกทุกขั้นตอน ณ อาลีบาบา แคมปัส ก่อนนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายกับผู้บริหารอาลีบาบา (Mr. Jack Ma) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบหมายให้จัดคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ กำหนดแนวทาง และวิธีการนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลกับผู้บริหารของอาลีบาบา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็ว

ล่าสุด นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการนำอี-คอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา โดยเฉพาะการนำ Taobao Village มาเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อค้าขายสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกันกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก (Intensive Workshop) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ระยะเวลาในการอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของไทยเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ ศูนย์การเรียนรู้ของอาลีบาบา (Alibaba Campus) และสามารถนำมาสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ Taobao Village เป็นหมู่บ้านการเกษตรที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ และมีการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญและเป็นโมเดลต้นแบบที่ทำให้เกิดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในชนบทของจีน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หมู่บ้าน Taobao และเมือง Taobao โดยคุณสมบัติที่จะเป็นหมู่บ้าน Taobao ได้ต้องประกอบด้วย 1. ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบท 2. มีมูลค่าการซื้อขายในช่องทางอี-คอมเมิร์ซไม่ต่ำกว่า 10 ล้านหยวนต่อปี และ 3. ครัวเรือนในหมู่บ้าน อย่างน้อยร้อยละ 10 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอี-คอมเมิร์ซ หรือมีร้านค้าออนไลน์ที่เปิดโดยคนในหมู่บ้านอย่างน้อย 100 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้าน Taobao กว่า 3,202 แห่ง และเมือง Taobao กว่า 363 แห่ง (เมือง Taobao 1 แห่ง จะต้องมีหมู่บ้าน Taobao อย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป) ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลเจ้อเจียง มีหมู่บ้าน Taobao จำนวน 1,172 แห่ง และเมือง Taobao จำนวน 128 แห่ง ซึ่งเป็นมณฑลที่มีหมู่บ้านและเมือง Taobao มากที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยสินค้าที่มีการจำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ กระเป๋าและเครื่องหนัง ของเล่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน เตียง ผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงนโยบายเชิงลึกและกรณีศึกษาของ Taobao Village และ Hema Fresh Store อย่างชัดเจน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยขยายช่องทางการตลาด และช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ห่างไกล รวมถึงจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

กำลังโหลดความคิดเห็น...