xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอาหาร ชวนดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจอาหารใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Study Visit - Enterprise Excellence Through Innovation to “Medicare Food 2019 @ Japan” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง สร้างประสบการณ์จริงจากต้นแบบประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายหลังจากการ study visit ระหว่างวันที่ 22 - 27 ม.ค. 2562 และ 9 ก.พ. 2562

ผู้สนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม โทร. 08-6810-2546, 06-1669-9811 อีเมล pinyapat@nfi.or.th, kwanjit@nfi.or.th หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.nfi.or.th และ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : nfi smartclub


กำลังโหลดความคิดเห็น...