xs
xsm
sm
md
lg

ธพว. ปลื้มติดปีกยางพาราด้วยนวัตกรรม ผ่านฉลุย เผยแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจติดดาวแปรรูปยางพาราร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจพร้อมเผยความสำเร็จโครงการ SME-D ScaleupRubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม


นายมงคลลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) กล่าวว่า จากการที่ธนาคารเปิดตัวโครงการ SME- D Scaleup Rubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรมโดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2561 และมีการอบรมรวม 3 แคมป์ (ก.ค.-ก.ย.) สิ้นสุดเมื่อ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 5เดือนนับจากเริ่มต้นโครงการแล้วนั้นจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 100 กิจการ และผ่านการเข้าอบรม 51 กิจการ เช่นหมอนยางพารา ถุงมือยาง อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ พรมละหมาด รองเท้ายาง ขณะนี้โครงการเดินมาถึงครึ่งทางแล้วถือว่าประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์โดยจากผลการสำรวจผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของธุรกิจโดยประมาณการปี 2561 ภาพรวมยอดขาย 977ล้านบาท จากฐานปี 2560 เท่ากับ 880 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.02% แต่ถ้าแยกเป็นขนาดของธุรกิจ รายเล็ก จะขยายตัวยอดขายเพิ่มขึ้น 21.25%และรายใหญ่เพิ่ม 8.61% เกิดการจ้างงานสูงขึ้น 68.46% จากฐานปี 2560เท่ากับ 574 คนปี 2561 เพิ่มเป็น 967 คน สามารถสร้างแรงบันดาลใจเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมหรือแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เพิ่มประมาณ17 รายการ อาทิ หมอนอัจฉริยะ ยางขึ้นรูปสามมิติเสื่อโยคะ เป็นต้น
โครงการ
SME D Scaleup Rubber Innovation เกิดจากแนวคิดยางพาราผลิตผลทางการเกษตรหลักที่สำคัญและนับเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยนวัตกรรมนับเป็นความท้าทายที่จะขับเคลื่อนห่วงโซ่การใช้ยางพาราการสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ที่ประกอบธุรกิจด้านยางพาราเกิดความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจะทำให้สามารถปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกโครงการนี้ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายยางพาราที่เข้มแข็งจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมทราบถึงเทคโนโลยียางที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการสร้างนวัตกรรมรวมถึงความตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญาช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นจากวิทยากรชั้นแนวหน้าเนื้อหาครอบคลุมรอบด้านที่ทำให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ทุกมิติตอบโจทย์ความต้องการยุค4.0นอกจากนี้กิจการที่เข้าหลักสูตรนี้ทั้ง 51บริษัทจะได้รับการดูแล Coach จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราม.อ. อีก 3 เดือน(ต.ค.-ธ.ค.2561)เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำตรงตอบสนองตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการแต่ละกิจการซึ่งเชื่อว่าจะเห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของผู้เข้าอบรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้บ่มเพาะแนวคิดต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้ว ธพว.ยังสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 ดอกเบี้ย 1% สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวดอกเบี้ย 3% และสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรดอกเบี้ย 4% ให้กับผู้ประกอบการเพื่อขยายปรับปรุงหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจด้วย โดย ณ 23 ก.ย. 2561อนุมัติสินเชื่อแล้ว 9 ราย วงเงิน 17.68 ล้านบาท และอยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกวงเงินประมาณ 10-20ล้านบาท รวมถึงการขยายผลการสนับสนุนเงินทุนไปสู่กลุ่มธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโครงการหรือกลุ่มอื่นๆต่อไปในอนาคตตามแนวทางการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ให้ความรู้ควบคู่เงินทุน


อีกทั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแคมป์3 โครงการ SME-D Scaleup Rubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม มีกิจกรรม Pitching สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจผลการแข่งขัน ปรากฏว่า


1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่หจก.หาดใหญ่ รับเบอร์เทค ผลิตภัณฑ์พรมละหมาดยางพาราเพื่อสุขภาพ

2. รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่

2.1 หจก.4U Nature(thailand) ผลิตภัณฑ์ Innovation Small Pillow
2.2 D&C Design and Conceptผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นจากยางพารา
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่

3.1 บริษัทไรส์ชิลเลอร์จำกัด ผลิตภัณฑ์โต๊ะอาหารและเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุ
3.2 Greensery ถุงเพาะชำจากยางพารา


นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ธพว. จะพาไปศึกษาดูงาน Smart Biz Expo งานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมและหลากหลายไอเดียธุรกิจจากทั่วโลกจัดที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างโอกาสในการพบคู่ค้าและเครือข่ายการค้าต่างประเทศด้วย


ติดต่อเพิ่มเติมโทร. 081-480-7594* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...