xs
xsm
sm
md
lg

เผยโฉมหน้า 30 สุดยอดเอสเอ็มอีไทย รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร BUSINESS+ โดย บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลยิ่งใหญ่ THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวน 30 รางวัล
ประกอบด้วย รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงาน จนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย เกษตรและอาหาร และธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่างๆ

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 30 รางวัลประกอบด้วย รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยคัดเลือกจากผลการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลาง ที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ทั้ง 30 รางวัล

1. อุตสาหกรรมการผลิตจากผลิตภัณฑ์เกษตรยอดเยี่ยม คือ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
2. อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยอดเยี่ยมคือ บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด
3. อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดเก็บและขนส่งสินค้ายอดเยี่ยมคือ บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
4. ความเป็นเลิศด้านบริการและการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม คือ บริษัท ปภาวิน จํากัด
5. อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม คือ บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
6. อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารยอดเยี่ยมคือ บริษัท สวิฟท์ จำกัด
7. อุตสาหกรรมการพัฒนาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม คือ บริษัท อินท์ - อินเตอร์เซคชั่น จำกัด
8. นวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม คือบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ จำกัด
9. การวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม คือบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
10. แผนธุรกิจยอดเยี่ยม คือ บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด
11. ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม คือ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
12. การออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมคือบริษัท ควอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
13. ธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยมคือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
14. นวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยมคือบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15. นวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมคือบริษัท ป.สยาม ทรานสปอร์ต จำกัด
16. ธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมคือบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด
17. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยมคือบริษัท เชียงใหม่ แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด
18. ธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยมคือบริษัท วอนนาเทค จำกัด
19. ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพยอดเยี่ยมคือบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
20. ธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมคือห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งเฮง
21. ธุรกิจด้านอาหารแปรรูปยอดเยี่ยมคือบริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด
22. นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมคือบริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
23. นวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม คือบริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24. ธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยมคือห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตะวัน เฮิร์บ
25. ธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมคือบริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด
26. อุตสาหกรรมการบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อธุรกิจยอดเยี่ยมคือบริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
27. ธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมคือบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
28. ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพยอดเยี่ยมคือบริษัท บีบียู จำกัด
29. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี
30. อุตสาหกรรมการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับยอดเยี่ยม คือ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น