xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ปลื้มผลจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ผู้เข้าชมงานทะลักกว่า 1 แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปลื้มการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่าง 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เผยผู้เข้าชมงานล้มหลามตลอด 4 วันรวดทะลุ 1 แสนคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครเข้ารับบริการโครงการต่างๆ กว่า 5,700 คน และมียอดการขอสินเชื่อมากกว่า 600 ล้านบาท


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาลเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 4 หมื่นตารางเมตร โดยผนึกกำลังระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร นำเสนอแนวคิดหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “Thailand Industry 4.0 : Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ก็คือ การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ที่ได้กำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจจนสามารถแข่งขันในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือและตัวอย่างการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจต้นแบบมาจัดแสดงภายในงาน

ขณะที่การนำเสนอแนวคิดการนำหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึง เข้าใจ สร้างบุคลากร และพัฒนาทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เอสเอ็มอีไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่เลือกลงทุนเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ แนวทางการจัดงานยังเป็นการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สถาบันเครือข่าย และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Brother) มาร่วมสนับสนุนนำเสนอเทคโนโลยีและวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดงให้กับวิสาหกิจรายเล็กๆ ได้มีแนวทางและจุดประกายทางความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของตนต่อไป

สำหรับผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 4 วัน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี โดยมียอดผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 119,131 คน ยอดผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้สู่ Industry 4.0 ที่มีมากถึง 40 หัวข้อ จำนวนประมาณ 4,600 คน ขณะที่ยอดขายภายในงานซึ่งเน้นการนำสินค้ามาทดสอบตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 มียอดการจำหน่วยรวมทั้งสิ้น 21,359,118 บาท (ไม่รวมยอดจำหน่ายรถยนต์) ยอดขอสินเชื่อ Financial Loan รวมจำนวนกว่า 637,900,000 บาท และยอดผู้ขอรับบริการโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) จำนวน 4,200 ราย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center:Thai–IDC) จำนวน 1,426 ราย และโครงการ Big Brother จำนวน 110 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching จำนวน 83 คู่ ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck หรือผู้ประกอบการรถขายอาหารเคลื่อนที่ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารต่างๆ เช่น ร้านอาหารเกาหลี ร้านไก่ทอด ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านเครป ร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมานําเสนอแพกเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์และบริการ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงจับคู่ด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแนวทางและโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมนำเสนอกลไกการยกระดับ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ ทั่วประเทศ

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น...