xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานพลิกชีวิตผู้ต้องขัง จัดคอร์สฝึกอาชีพแล้วกว่า 4 พันคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กพร. กระทรวงแรงงาน ร่วมรัฐ-เอกชนติว! ผู้ต้องขังกว่า 4 พันคน พะเยาจัดเต็ม 100 คน สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” จำนวนกว่า 37,000 คนนั้น มีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสแก่ผู้เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการมีงานทำของคนทุกเพศ ทุกวัย ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในปี 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 7,313 คน ส่วนในปี 2561 ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 4,168 คน จากที่ตั้งเป้าหมาย 2,485 คน ส่วนความร่วมมืออื่นๆ มีการแนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนะนำการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้ ซึ่งเมื่อพ้นโทษสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระได้

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สนพ.พะเยา หน่วยงานในสังกัด กพร.ได้ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริมและทดสอบฯ ตามโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น และสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา และทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม ศกนี้ ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ทาง สนพ.พะเยาเน้นเลือกฝึกอาชีพร่วมกับการทดสอบฯ ในสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามฝีมือซึ่งจะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อย่างสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถภายในเรือนจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ได้เมื่อพ้นโทษ และมีแผนการฝึกอบรมและทดสอบฯ ในเดือนมิถุนายนอีกด้วย

ด้านนายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การฝึกอบรมและทดสอบฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทางหอการค้าจังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านการประสานกับนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีในการรับผู้ต้องขังเข้าทำงาน รวมถึงมุ่งเน้นการรับงานจ้างจากสถานประกอบกิจการให้ผู้ต้องขังได้ผลิตชิ้นงานภายในเรือนจำ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ต้องขัง เป็นการลดเวลาว่างและเพิ่มทักษะฝีมือให้ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...