xs
xsm
sm
md
lg

อ.ต.ก.ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Onlineองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้านาทีทอง พร้อมมีการ Workshop สาธิตฝึกอาชีพ ความบันเทิง และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี


นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมีความมั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อดำเนินการในรูปแบบตลาดกึ่งถาวรและพัฒนาไปสู่ตลาดถาวรและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในกระบวนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดไปพร้อมกัน เป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้านาทีทอง สาธิตฝึกอาชีพ การแสดง-ดนตรีทุกวัน และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกกล้วยไม้ฟรีวันละ 100 ต้น การจำหน่ายสินค้านาทีทอง กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร แจก ชิมฟรี การแสดงดนตรี ทุกวัน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี


กำลังโหลดความคิดเห็น...