xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.รับจัดสรรงบ 40 ล้านบาท ทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน CIV 67 แห่งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

 นายพรเทพ การศัพท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ขวา)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ 10 หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 40 ล้านบาท พัฒนา 67 หมู่บ้านทั่วประเทศ ล่าสุดคัดเลือกหมู่บ้านเด่น นำร่อง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนออนใต้ เชียงใหม่ ชุมชนน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุนชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี ชุมชนเกาะเกร็ด นนทบุรี ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เป็นต้น คาดโครงการดังกล่าวผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ ชุมชนใหม่ และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในปี 2560 ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก ทาง กสอ.จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creatuve Industry Village : CIV) ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการใช้ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์มาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัด แนวคิดดังกล่าวนี้ช่วยยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น สามารถยกระดับขึ้นไปสู่ SMEs และโครงการดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนามาตรฐาน และเกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ซึ่งแนวทางในการผสมผสานในหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประเทศในอนาคต
การลงพื้นที่ เยี่ยมชม หมู่บ้านชุมชนศาลาดิน หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้คัดเลือกเป็นโครงการนำร่องของโครงการ CIV
สำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2560 กสอ.จะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมนำร่องรวมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ใน 9 จังหวัด ที่มีเสน่ห์แตกต่างไปตามอัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนที่สืบเชื้อสายไทลื้อแคว้นสิบสองปันนา ชื่อเสียงในด้านพระสายวัดป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องสังคโลก 2. ชุมชนน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุมชนวิถีสมุนไพรลดการใช้สารเคมี สามารถคิดค้นและผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้กว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และได้รับการยอมรับในร้านสปาชั้นนำระดับประเทศ 3. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.ศรีสัชนาลัย 4. ชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาและผ้าทอมือ 5. ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี สถานที่ที่รู้จักในฐานะแหล่งชุมชน คนมอญ และมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและขนมหวาน 6. ชุมชนประแส จ.ระยอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของเมืองสำคัญฝั่งทะเลตะวันออก 7. ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ โดดเด่นด้วยสวนพืชผลทางการเกษตร และมีสินค้าแปรรูปจากการเกษตร ที่โดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ฟักข้าว นาบัว เป็นต้น 8. ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ 9. ชุมชนบ้านนาดีน จ.กระบี่ ชุมชนมุสลิมแห่งอ่าวนาง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก

โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 องค์กร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น ซึ่ง กสอ.จะเป็นหน่วยงานหลักทีได้รับการจัดสรรงบจำนวน 40 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทาง กสอ.ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มหมู่บ้าน CIV ให้ครบทุกจังหวัด หรือให้ครอบคลุม 67 หมู่บ้านทั่วประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปี 2560 กสอ. คาดว่าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่กว่า 2 แสนรายการ และตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2565 จะช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...