xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติลดภาษีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ จูงใจทำงานในอุตฯ เป้าหมายโครงการอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ครม.อนุมัติมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย เหลือ 17% ของเงินได้พึงประเมิน จากอัตราภาษีก้าวหน้าสูงสุด 35% ที่มาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำงาน ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ... มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี) โดยเป็นมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยที่ทำงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบเกี่ยวกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการอีอีซี

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวจะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% ของเงินได้พึงประเมิน จากอัตราภาษีก้าวหน้าสูงสุด 35% ซึ่ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

“10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลคิดว่าจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตที่จำเป็นที่ต้องอาศัยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการจูงใจให้คนที่มีความสามารถทั้งไทยและต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแรงจูงใจ คือค่าตอบแทนที่เพียงพอ มาตรการนี้ยังจะช่วยสนับสนุนอีอีซีและอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทำให้ไทยออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้อีกด้วย” นายกอบศักดิ์กล่าว

สำหรับบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีสำหรับเงินได้จากการจ้างแรงงาน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส จะต้องมี 3 คุณสมบัติ ได้แก่ 1. ต้องทำงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3. บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีกิจการอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดในอีอีซีเท่านั้น

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...