xs
xsm
sm
md
lg

อุตฯ อ้อนของบเพิ่ม 60 ล้าน หนุนศูนย์ Thai-IDC ส่งเสริมดีไซน์สู่ภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดสัปดาห์แห่งการดีไซน์อุตสาหกรรม ระหว่าง 27 ก.พ. - 8 มี.ค. กระจายใน 11 พื้นที่ หวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านแฟชั่น พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ พร้อมเสนอของบประมาณเพิ่ม 60 ล้านบาท ให้ Thai-IDC ขยายการสนับสนุนพัฒนาด้านออกแบบไปยังส่วนภูมิภาค

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม หรือ Industrial Design Week 2017 : Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week 2017) และเปิดตัวฐานข้อมูลและเว็บไซต์ id-society.com ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ว่า การงาน ID Week 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ซึ่งจะมีการกระจายสถานที่จัดงานใน 11 พื้นที่ของ 14 หน่วยงานร่วม จาก 31 หน่วยงาน

ส่วนเว็บไซต์ id-society.com จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าถึงบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วยข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ ผู้ดำเนินการผลิต ผู้ให้บริการออกแบบ และหน่วยงานสนับสนุนในรูปแบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายอุตตมเผยด้วยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือในเบื้องต้นกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) อีก 60 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีงบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจาก 11 จังหวัดที่มีศูนย์ภาคของ กสอ.ตั้งอยู่ โดยมุ่งเน้นขยายงานการเชื่อมโยงสถาบันเครือข่าย การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแบรนด์โดยมุ่งยกระดับการผลิตจากการรับจ้างผลิตสู่การผลิตในรูปแบบของตนเอง (Original Design Manufacturer : ODM) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ด้านนายพสุ โลหารชุน อธิบดี กสอ.เผยว่า การจัดทำเรื่องของบประมาณกลางปีเพิ่มเติมอีก 60 ล้านบาท กสอ.จะดำเนินการแล้วเสร็จและนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาในเดือนมีนาคมนี้

สำหรับงาน ID Week 2017 นับว่าเป็นกิจกรรมการเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระหว่าง นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงามคือ design และมีประโยชน์หรือคุณค่าในการใช้งาน คือ Function อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย 1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ สถาบันพลาสติก สมาคมไทยคอมโพสิท และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมพื้นที่ ณ อาคาร Thailand Industrial Design Center 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. สถาบันบุนกะแฟชั่น 4. สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8. มหาวิทยาลัยรังสิต 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีก 17 หน่วยงาน ที่ร่วมจัดบูทแสดงผลงานและให้บริการในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมการบรรจุภัณฑ์ สมาคมไหมไทย สมาคมคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่ง สิ่งทอไทย สมาคมธุรกิจไม้ สมาคมเครื่องนุ่งห่ม สมาคมพ่อค้าผ้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น