xs
xsm
sm
md
lg

ยกระดับการกำจัดขยะมูลฝอยเมืองอุดรเป็นพลังงาน...สู่การขาย Carbon Credit

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เทศบาลนครอุดรธานีให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะถือว่าขยะของเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องมีการจัดการให้ถูกวิธีและต้องทำควบคู่กันไปทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เริ่มตั้งแต่การรณรงค์คัดแยกขยะจากแหล่ง รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...