xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชน เลือก สว. ระดับจังหวัด ลงทะเบียนล่วงหน้าทางลิงก์หรือคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์(14 มิ.ย. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนที่สนใจเป็นผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมสังเกตการณ์และสื่อมวลชนที่จะร่วมติดตามการเลือก ส.ว. ให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ปรากฏตาม QR CODE หรือทางลิงก์ https://shorturl.at/i6C58 จากนั้นลงทะเบียนอีกครั้งในวันเลือก ณ สถานที่เลือก จากนั้นเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการการเลือกสามารถเข้าไปในสถานที่เลือกตั้ง โดยจะมีจุดที่จัดไว้รองรับ ซึ่ง กกต. พร้อมรับทุกกลุ่มเท่าที่สถานที่จะรับได้

สำหรับสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนสามารถทำได้คือ เข้าไปในสถานที่ อยู่ภายในสถานที่ เป็นกลาง เคารพ กฎ กติกา ศึกษาขั้นตอนการเลือก สังเกตการณ์การเลือก และตรวจสอบการเลือก โดยต้องไม่รบกวนการเลือก ไม่ชี้นำ ไม่จูงใจ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ถ่ายภาพเข้าไปในคูหา


กำลังโหลดความคิดเห็น