xs
xsm
sm
md
lg

กทม. รับมอบกล้าไม้จากนายกรัฐมนตรี “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม. รับมอบกล้าไม้จากนายกรัฐมนตรี “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

(14 มิ.ย. 67) เวลา 13.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และรับมอบกล้าไม้จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต

รัฐบาลได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนําแนวพระราชดําริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ "โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ โดยรวมพลังจิตอาสาของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในครั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งประธานในพิธีมอบกล้าไม้ให้แก่ปลัดกระทรวง 20 กระทรวง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น