xs
xsm
sm
md
lg

“บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อสมัครมาตรา 40 พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์แบบอุ่นใจ 3 ทางเลือก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมี เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสราวุธ สุขสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ พระครูสังฆกิจบรรหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ซอย ปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร


นายบุญสงค์ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายสำคัญ ในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคมในพื้นที่ผ่านกลไกเครือข่ายประกันสังคม จึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดนโยบายสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ “บวร” กลุ่มบ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน
ในวันนี้ ผมได้มีโอกาสมาเปิดกิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมทั้งประชาชนทั่วไปในชุมชน ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร เพื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามความคุ้มครอง ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมถึงเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในบริเวณงานได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการรับสมัครให้กับประชาชนที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และบริการรับชำระเงินสมทบ ซึ่งได้รับความสนใจจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหาร ได้กราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ พระครูสังฆกิจบรรหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร และพบปะเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป แรงงานอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในพื้นที่เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น